patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 13.08.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2017, 20(3): 272-275pldodaj do koszyka

Pudry homemade czy komercyjne - preferencje konsumentek


Dajana Tomczak 1/, Renata Dobrucka 2/

1/ SKN CommodityLab, Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
2/ Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Streszczenie
Wstęp. Pudry do twarzy pełnią wiele funkcji, jednak niezależnie od przeznaczenia muszą one przede wszystkim chronić skórę przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych, pielęgnować oraz oczywiście posiadać walory upiększające. W zależności od pożądanego efektu konsumenci mogą wybierać spośród szerokiej gamy, rozświetlających, matujących czy też brązujących produktów. Obecnie obserwuje się coraz większe zainteresowanie kosmetykami wykonanymi w warunkach domowych tzw. homemade.
Cel. Celem niniejszej pracy było poznanie preferencji konsumentek dotyczących pudrów do twarzy oraz wykonanie produktów w odpowiedzi na potrzeby kobiet. Ponadto respondentki zapytano m.in. o czynniki decyzyjne podczas zakupu pudru oraz o zainteresowanie kosmetykami homemade.
Materiał i metoda. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankietowy. Ankietowani zostali poinformowani o celu badania i poproszeni o udzielenie rzetelnych odpowiedzi.
Wyniki. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić iż dla 43,6% respondentek istotny był skład kosmetyku. Ponadto 60% ankietowanych słyszało o możliwości wykonania pudru do twarzy w warunkach domowych. 28,9% badanych zapłaciłoby więcej za puder bez składników potencjalnie szkodliwych dla zdrowia. Ponadto, większość kobiet wybrało przygotowany puder do twarzy jako najlepszy.
Wnioski. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, iż pudry homemade są bardziej preferowane przez konsumentki, w porównaniu do produktów komercyjnych.

Słowa kluczowe: puder do twarz, puder homemade, talk