patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 13.08.2020
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2012, 15(1): 33-38pldodaj do koszyka

Przenikanie składników aktywnych przez skórę


Beata Łubkowska 1/, Beata Grobelna 2/, Zbigniew Maćkiewicz 1/

1/ Pracownia Chemii Polipeptydów, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
2/ Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Streszczenie
Na przestrzeni ostatnich lat wzrosło szczególnie zastosowanie substancji aktywnych w przemyśle kosmetycznym oraz dermatologicznym. Składniki aktywne o charakterze ochronnym i odżywczym mają na celu szybkie i precyzyjne dotarcie do miejsca przeznaczenia. Pomimo to, ciągle istnieje problem wnikania ich w głąb skóry właściwej. Trudności te w dużej mierze spowodowane są budową skóry, a właściwie jej głównym elementem ochronnym, czyli warstwą rogową. To właśnie jej struktura dzięki swojej budowie i składowi chemicznemu stanowi prawie nieprzenikalną barierę.
Przenikanie przez skórę danego kosmetyku obejmuje wędrówkę cząsteczki przez kolejne warstwy skóry, począwszy od jej związania w pierwszych warstwach komórek rogowych, aż do wniknięcia do ustroju. Powinno ono dotyczyć wyłącznie cząsteczek stosowanych terapeutycznie, ponieważ w przypadku składników kosmetycznych zwykle nie jest wskazane, aby przenikały one przez wszystkie warstwy skóry. W celach pielęgnacyjnych szybkość transportu przez skórę należy zmniejszyć lub wyeliminować, natomiast w celach terapeutycznych jest odwrotnie, szybkość absorpcji przezskórnej należy zwiększyć. Istnieje kilka możliwości przenikania substancji przez barierę warstwy rogowej. Substancje aktywne mogą wnikać w skórę zarówno na drodze przeznaskórkowej, czyli drogą poprzez komórki skóry oraz miedzy komórkami, jak również przez przydatki skórne.
Opracowanie metod przenikania jest szczególnie trudne, bowiem zależy od wielu czynników m.in. charakteru chemicznego substancji, jej budowy czy rodzaju podłoża. Naukowcy wciąż pracują nad usprawnieniem procesów przenikania substancji aktywnych, tak, aby można było dowolnie stymulować pracę skóry właściwej bez dodatkowych bodźców.

Słowa kluczowe: drogi przenikania, warstwa rogowa