patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 21.10.2021
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2021, 24(1): 60-63pldodaj do koszyka

Skuteczność toksyny botulinowej w korekcji zmarszczek mimicznych


Oliwia Kwaśniewska 1/, Katarzyna Kwas 1/, Bogusław Antoszewski 2/, Marta Fijałkowska 2/

1/ Studentka Indywidualnej Organizacji Studiów przy Klinice Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2/ Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Streszczenie
Wstęp. Skóra jest największym organem człowieka, a objawy starzenia się organizmu - jako naturalnego i nieuniknionego procesu biologicznego - są na niej wyraźnie widoczne. Na znaczeniu coraz bardziej zyskuje medycyna estetyczna. Wstrzyknięcie toksyny botulinowej w niwelowaniu zmarszczek mimicznych jest najczęściej wykonywanym zabiegiem kosmetycznym w Stanach Zjednoczonych.
Cel. Celem pracy jest określenie skuteczności toksyny botulinowej w korekcji zmarszczek mimicznych oraz analiza częstości występowania działań niepożądanych po zabiegu.
Materiał i metody. W badaniu wykorzystano anonimowy kwestionariusz online do samodzielnego wypełnienia wygenerowany przy użyciu Google Forms. Link do ankiety został udostępniony w mediach społecznościowych. Przygotowany kwestionariusz zawierał 33 pytania.
Wyniki. W badaniu ankietowym wzięło udział 200 osób (197 kobiet oraz 3 mężczyzn). Ponad połowa (56,5%) badanych zgłosiła wystąpienie działań niepożądanych. Do najczęstszych dolegliwości związanych w wykonywaniem zabiegu należą ból głowy, niewielkie krwiaki w miejscach wstrzyknięć oraz ból przy iniekcji. Większość ankietowanych (88,5%) było zadowolonych z efektu wykonanego zabiegu.
Wnioski. Zastosowanie toksyny botulinowej w korekcji zmarszczek mimicznych daje dobre wyniki leczenia, ma niewiele skutków ubocznych i wiąże się z wysokim zadowoleniem pacjenta. Zabieg iniekcji toksyny botulinowej nie powoduje trwałych działań niepożądanych, a zgłaszane przez pacjentów efekty uboczne są przemijającymi dolegliwościami, zwykle o łagodnym nasileniu.

Słowa kluczowe: toksyna botulinowa, zmarszczki mimiczne, medycyna estetyczna