patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 21.10.2021
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2021, 24(1): 49-53pldodaj do koszyka

Konserwanty w kremach do twarzy i pod oczy


Aurelia Chartonowicz 1/, Jacek Arct 2/, Katarzyna Pytkowska 3/

1/ Univar Solutions
2/ Fundacja dr Seidla w Warszawie
3/ Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie

Streszczenie
Wprowadzenie. W zalecanych stężeniach konserwanty mają różną skuteczność zależnie od formy fizykochemicznej kosmetyku. Zawsze muszą być bezpieczne dla użytkownika. Konserwowanie kremów do twarzy szczególnie kremów pod oczy, jest zadaniem złożonym, ze względu na wysoką zawartość wody, rodzaj stosowanych surowców i wrażliwość skóry.
Cel. Celem pracy była analiza stosowania konserwantów w kremach
Materiały i metody. Przeprowadzono analizę substancji konserwujących z oficjalnej listy, wymienionych na etykietach 150 kremów do twarzy i kremów pod oczy obecnych na rynku polskim. Otrzymane wyniki porównano z rezultatami analogicznych badań przeprowadzonych przed 4 laty.
Wyniki. Stwierdzono istotną zmianę profilu stosowanych konserwantów, przede wszystkim w kierunku wprowadzania surowców stosowanych w przemyśle spożywczym oraz uznanych przez ogół konsumentów za ekologiczne. Zaobserwowano również daleko idące zaniechanie użycia konserwantów uznawanych za syntetyczne. Stwierdzono, że wiodącymi konserwantami w kremach są: Benzyl Alcohol, Dehydroaceitc Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate i Phenoxyethanol.
Wnioski. Obserwuje się daleko idące zmiany w stosowanych w kremach układach konserwujących. Stwierdzono także zmniejszenie się liczby stosowanych konserwantów i zwiększenie udziału produktów ich nie zawierających. Zaobserwowano zachowanie tendencji do unifikacji systemów konserwujących.

Słowa kluczowe: kosmetyki, emulsje, konserwanty, krem do twarzy, krem pod oczy