patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 21.10.2021
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2021, 24(1): 41-48pldodaj do koszyka

Produkty kosmetyczne stosowane w pielęgnacji skóry noworodka i niemowlęcia. Część I.


Marian M. Zgoda 1/, Marta Wróblewska 1/, Sławomira Nowak 2/, Zbigniew Marczyński 3/

1/ Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
2/ Katedra i Zakład Farmakognozji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
3/ Zakład Farmacji Aptecznej Katedra Farmacji Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie
Wprowadzenie. Odpowiedzialnym zadaniem rodziców, w opiece nad noworodkiem i niemowlęciem, jest personalny dobór środków kosmetycznych - mydeł i oliwek, niezbędnych do codziennej pielęgnacji skóry. W pracy omówiono, występujące w kosmetykach, klasy substancji odpowiedzialnych za profil leczniczy i pielęgnacyjny, a także za możliwość wystąpienia działań niepożądanych.
Cel. Celem przeprowadzonych badań było poznanie i uporządkowanie informacji na temat składu soli sodowych wyższych kwasów tłuszczowych (R-COONa), celowości wprowadzenia składników olejków eterycznych, chlorku sodu (NaCl) oraz wybranych ekstraktów roślinnych.
Materiał i metody. Materiał do analizy porównawczej stanowiły mydła i oliwki posiadające rekomendację pediatrów i położnych oraz pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka w zakresie higieny i codziennej pielęgnacji noworodków i niemowląt, dostępne w łódzkich aptekach i sklepach wielkopowierzchniowych.
Wyniki. W pielęgnacji dzieci rodzice wykorzystują mydła rdzeniowe stanowiące mieszaninę soli sodowych wyższych kwasów tłuszczowych uzupełnioną substancjami pomocniczymi. Wodne roztwory tych mydeł charakteryzują się alkalicznymi wartościami, a na granicy faz (skóra dziecka-gąbka) będą powodować głębokie obniżenie współczynnika napięcia powierzchniowego poniżej podziału fizjologicznego 48,0-52,0 mJ/m2. Ponadto roztwory mydła charakteryzują się, za sprawą obecności chlorku sodu i soli sodowych wyższych kwasów tłuszczowych, wysokim przewodnictwem elektrycznym i stężeniem zbliżonym lub wyższym od izotonicznego (0,9% NaCl).
Wnioski. Przeprowadzona analiza porównawcza składników mydeł wykorzystywanych w pielęgnacji niemowląt wymaga przeprowadzenia uzupełniających badań fizykochemicznych związanych z aktywnością jonu wodorowego, napięciem powierzchniowym i przewodnictwem elektrycznym wodnych roztworów na granicy faz (skóra dziecka/aplikacyjny roztwór mydeł). Określone wątpliwości biofarmaceutyczne wynikają z obecności antyoksydantów oraz składników olejków eterycznych, które mogą być powodem alergii kontaktowych.

Słowa kluczowe: mydła, oliwki, składniki, pielęgnacja skóry, noworodki