patronat naukowy
Polskiego
Towarzystwa
Farmaceutycznego
poprzednie numery
wyszukiwanie artykułów

Copyright @ Pol J Cosmetol
 
ISSN 1731-0083
czwartek, 21.10.2021
PL EN
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Szkolnictwo |  Partnerzy
Pol J Cosmetol 2021, 24(1): 33-40pldodaj do koszyka

Trądzik dorosłych (acne tarda) oraz jego wpływ na jakość życia. Cz. 1. Studium piśmiennictwa


Marlena Kurek, Joanna Klonowska

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Streszczenie
Trądzik dorosłych (acne tarda) jest przypadłością manifestującą się na eksponowanych częściach ciała, dlatego stanowi problem społeczny i psychologiczny. Silnie wpływa na psychikę oraz wywiera negatywny wpływ na samoocenę i jakość życia osób chorych. U osób z występującymi zmianami chorobowymi w obrębie twarzy mogą występować również zaburzenia sfery emocjonalnej, poczucie niższej wartości, zaburzenia nastroju. Mogą one także odczuwać brak akceptacji ze strony społeczeństwa. Celem pracy jest charakterystyka trądziku dorosłych oraz przedstawienie jego wpływu na jakość życia chorych. Dokonano analizy literatury naukowej z zakresu dermatologii, psychodermatologii i psychologii pod kątem zawartych w niej opisów badań dotyczących acne tarda oraz jego psycho-społecznych konsekwencji. Przeanalizowano artykuły dotyczące etiopatogenezy, objawów oraz terapii trądziku dorosłych. W pracy zdefiniowano pojęcie jakości życia. Opracowanie ma stanowić wstęp do przedstawienia wyników badania własnego autorek dotyczącego wpływu trądziku dorosłych na jakość życia chorych.

Słowa kluczowe: trądzik dorosłych, acne tarda, jakość życia